Siuntionjoki 2030

Siuntionjoki 2030-hankkeessa käynnistetään alueen toimijoiden määrätietoinen yhteistyö vesistöalueen tilan parantamiseksi ja virkistyskäytön edistämiseksi. Nyt on aika toimia puhtaan veden, elinvoimaisen meritaimenkannan sekä virkistyksen ja matkailun puolesta - viedään Siuntionjoen vesistö yhdessä kohti hyvää tilaa! Siuntionjoen vesistövisio 2030 - Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki on hyväksytty Siuntionjoen valuma-alueen kunnissa. Hanke käynnistyy 6-vuotisella sopimuksella vuoden 2019 alussa. 

 

Liity LUVYn uutiskirjeen jakelulistalle lähettämällä pyyntö vesi.ymparisto@luvy.fi.

 

Ajankohtaista, LUVY

02.09.2019

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry järjesti tiistaina 27.8. maastoretken, jonka aikana tutustuttiin asiantuntijoiden opastuksella Karjaanjoen alueen virtavesien kunnostukseen.

28.08.2019

Länsi-Uudenmaan osalta muutokset edelliseen, vuonna 2103 tehtyyn arviointiin verrattuna olivat vähäisiä. Ehkä merkittävin myönteinen muutos on Raaseporin edustan rannikkovesien tilan kohentuminen tilasta huono tilaan välttävä.

15.08.2019

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan Lohjan vesien tilaan! Tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan kesän ajan auki olleen karttakyselyn tuloksista ja pääset kertomaan toiveesi ja huolesi Lohjan kaupungin vesiluonto- ja rantakohteiden tilasta ja tarpeista. Yhdessä koottua tietoa hyödynnetään Lohjan vesistöjen hoidon toimenpideohjelman laadinnassa.

Vaikuta Siuntionjoen vesistön vesiin vastaamalla karttakyselyyn!

Siuntion, Vihdin, Kirkkonummen, Lohjan ja Inkoon kuntien karttakyselyt vesiluonto- ja rantakohteista on avattu! Käy merkitsemässä kartalle, missä ovat sinulle arvokkaat ja tärkeät kohteet, ja mistä kohteista olet huolissasi. Missä ovat lähialueesi ihanimmat uimarannat joiden toivot säilyvän puhtaina ja avoimina jatkossakin? Oletko havainnut veden pilaantumista, verkkojen limoittumista, rantojen umpeenkasvua tai vieraslajeja rannoilla?

 

Kyselyyn voivat vastata kaikki - niin vakituiset asukkaat kuin satunnaiset retkeilijät. Karttapallukoiden määrää ei ole rajoitettu, ja voit palata kyselyn pariin rajattomasti uudestaan kun saat uusia oivalluksia.

 

Inkoon ja Lohjan kyselyt avataan 31.5.2019 ja Kirkkonummen kysely kesäkuun alussa. Näin katetaankin jo koko Siuntionjoen valuma-alue ja saadaan arvokasta aineistoa myös Siuntionjoki 2030 -hankkeen käyttöön.

 

Kaikki kyselyt ovat auki kesän ajan 31.8.2019 saakka. Vastaajien henkilöllisyyksiä ei julkaista. Lisätietoja kyselystä saa: sini.poytaniemi at luvy.fi.

Siuntionjoen valuma-alue

Siuntionjoki on yksi kauneimmista ja erityisimmistä jokivesistöistä Uudellamaalla. Sen arvoa nostavat vähäinen, mutta geneettisesti ainutlaatuinen meritaimenkanta sekä kuningaskalastaja ja saukko. Joki virtaa läpi koskien ja suvantopaikkojen - lehtojen ja savipeltojen. Savisamea joki on voinniltaan tyydyttävässä tilassa ja sen järvien tila vaihtelee huonosta hyvään. Vesistöalueesta suurin osa kuuluu Natura 2000 -alueeseen ja se on myös ainoa ympäristöministeriön asettaman Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän ehdottama erityissuojeltava jokivesistö Uudellamaalla. Siuntionjoen vesistöalueeseen kuuluu jokiosuuden lisäksi useita järviä kuten esim. Vihdin puolella Enäjärvi ja Poikkipuoliainen, Siuntiossa Karhujärvi, Tjusträsk ja Vikträsk ja Kirkkonummen puolella Bakträsk, Hepari ja Petäjärvi.

 

Alla olevalla kartalla näkyy Siuntionjoen valuma-alue (harmaa rajaus) sekä Natura-alueet (vihreät alueet).