Siuntionjoki 2030

Siuntionjoki 2030-hankkeessa käynnistetään alueen toimijoiden määrätietoinen yhteistyö vesistöalueen tilan parantamiseksi ja virkistyskäytön edistämiseksi. Nyt on aika toimia puhtaan veden, elinvoimaisen meritaimenkannan sekä virkistyksen ja matkailun puolesta - viedään Siuntionjoen vesistö yhdessä kohti hyvää tilaa! Siuntionjoen vesistövisio 2030 - Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki on hyväksytty Siuntionjoen valuma-alueen kunnissa. Hanke käynnistyy 6-vuotisella sopimuksella vuoden 2019 alussa. 

 

Liity LUVYn uutiskirjeen jakelulistalle lähettämällä pyyntö vesi.ymparisto@luvy.fi.

 

Ajankohtaista, LUVY

05.07.2019

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien tulisi täyttää lainsäädännön puhdistusvaatimukset ranta- ja pohjavesialueilla viimeistään 31.10.2019.

05.07.2019

Epävakaisesta säästä huolimatta viljelijät saapuivat sankoin joukoin Maaperäpäivään Siuntion Gårdskullaan 27.6. Maaperän saloihin tutustuttiin yhdessä Suomen parhaimpien asiantuntijoiden kanssa.

12.06.2019

Maaperän rakenne on avain hyvään satoon. Siuntion Maaperäpäivässä 27.6. pureudutaan pellon kasvukuntoon Suomen parhaimpien asiantuntijoiden kanssa. Maaperän rakennetta kannattaa parantaa, jotta saadaan hyviä satoja myös muuttuvassa ilmastossa.

Vaikuta Siuntionjoen vesistön vesiin vastaamalla karttakyselyyn!

Siuntion, Vihdin, Kirkkonummen, Lohjan ja Inkoon kuntien karttakyselyt vesiluonto- ja rantakohteista on avattu! Käy merkitsemässä kartalle, missä ovat sinulle arvokkaat ja tärkeät kohteet, ja mistä kohteista olet huolissasi. Missä ovat lähialueesi ihanimmat uimarannat joiden toivot säilyvän puhtaina ja avoimina jatkossakin? Oletko havainnut veden pilaantumista, verkkojen limoittumista, rantojen umpeenkasvua tai vieraslajeja rannoilla?

 

Kyselyyn voivat vastata kaikki - niin vakituiset asukkaat kuin satunnaiset retkeilijät. Karttapallukoiden määrää ei ole rajoitettu, ja voit palata kyselyn pariin rajattomasti uudestaan kun saat uusia oivalluksia.

 

Inkoon ja Lohjan kyselyt avataan 31.5.2019 ja Kirkkonummen kysely kesäkuun alussa. Näin katetaankin jo koko Siuntionjoen valuma-alue ja saadaan arvokasta aineistoa myös Siuntionjoki 2030 -hankkeen käyttöön.

 

Kaikki kyselyt ovat auki kesän ajan 31.8.2019 saakka. Vastaajien henkilöllisyyksiä ei julkaista. Lisätietoja kyselystä saa: sini.poytaniemi at luvy.fi.

Siuntionjoen valuma-alue

Siuntionjoki on yksi kauneimmista ja erityisimmistä jokivesistöistä Uudellamaalla. Sen arvoa nostavat vähäinen, mutta geneettisesti ainutlaatuinen meritaimenkanta sekä kuningaskalastaja ja saukko. Joki virtaa läpi koskien ja suvantopaikkojen - lehtojen ja savipeltojen. Savisamea joki on voinniltaan tyydyttävässä tilassa ja sen järvien tila vaihtelee huonosta hyvään. Vesistöalueesta suurin osa kuuluu Natura 2000 -alueeseen ja se on myös ainoa ympäristöministeriön asettaman Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän ehdottama erityissuojeltava jokivesistö Uudellamaalla. Siuntionjoen vesistöalueeseen kuuluu jokiosuuden lisäksi useita järviä kuten esim. Vihdin puolella Enäjärvi ja Poikkipuoliainen, Siuntiossa Karhujärvi, Tjusträsk ja Vikträsk ja Kirkkonummen puolella Bakträsk, Hepari ja Petäjärvi.

 

Alla olevalla kartalla näkyy Siuntionjoen valuma-alue (harmaa rajaus) sekä Natura-alueet (vihreät alueet).