Kunnostustyöt

Etusivu :: Kunnostustyöt :: Vesienhoidon suunnittelu

Siuntionjoki kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen, jonka vesienhoitosuunnitelmaa ollaan päivittämässä paraikaa. Nykyinen vesienhoitosuunnitelma koskee vuosia 2016-2021, ja Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa on tunnistettu Siuntionjoen vesistöalueelle kohdistuvaa 19 vesienhoidollista toimenpidettä (alla oleva kartta). Toimenpiteistä valtaosa koskee pienten rehevöityneiden järvien kunnostamista, mutta mukana on myös joen ja puron elinympäristökunnostuksia sekä kalankulkua helpottava toimenpide.

 

Vesienhoitosuunnitelmiin voi vaikuttaa monella tavalla, tutustu ympäristöhallinnon verkkosivuun "Vaikuta vesiin".