Kunnostustyöt

Etusivu :: Kunnostustyöt :: Järvikunnostus_einakyvä

Järvikunnostukset

Siuntionjoella on pitkät perinteet järvikunnostusten toteuttamisessa. Järvikunnostusta on toteutettu ainakin Vihdin Enäjärvellä, Poikkipuoliaisessa, Tervalammella ja Huhmarjärvellä, Kirkkonummen Heparilla ja Petäjärvellä sekä Siuntion Karhujärvellä. Järviä kunnostavat tyypillisesti paikalliset vesiensuojeluyhdistykset tai osakaskunnat.

 

Tavallisimpia kunnostuskeinoja ovat olleet hapetus ja hoitokalastus, myös ruoppausta, niittoa ja valuma-aluekunnostusta on toteutettu pienimuotoisesti. Tehtyjen kunnostussuunnitelmien mukaan järvillä olisi tärkeää vähentää ulkoista ravinnekuormitusta