Kunnostustyöt

Etusivu :: Kunnostustyöt :: Minulla on tietoa kunnostuksesta!
Onko sinulla tietoa Siuntionjoella tai sen valuma-alueella tehtävästä kunnostuksesta? Lähetä vinkki hankkeen vetäjille, niin saamme kartutettua lähtötietoja hyvän suunnittelun tueksi!
Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Haluan antaa tietoa koskien järveä tai jokiosuutta, jag vill informera er om sjön eller ån:
Tehdyt kunnostustyöt, de utförda restaureringsåtgärderna:
Suojavyöhyke/skyddszon
Kosteikko/våtmark
Muu maatalouden vesiensuojelutyö/annan vattenskyddsåtgärd inom jordbruk
Hapetus/syresättning
Hoitokalastus/vårdfiske
Ruoppaus/muddring
Vesikasvien niitto/vegetationsklippning
Muu järvikunnostus/annan restaureringsåtgärd i en sjö
Soraistus
Soraikon puhdistus
Puuaineksen lisääminen
Muu virtavesikunnostus/annan restaureringsåtgärd i rinnande vatten
Suunnitelmat kunnostustyöt, de planerade restaureringsåtgärdena:
Suojavyöhyke/skyddszon
Kosteikko/våtmark
Muu maatalouden vesiensuojelutyö/annan vattenskyddsåtgärd inom jordbruk
Hapetus/syresättning
Hoitokalastus/vårdfiske
Ruoppaus/muddring
Vesikasvien niitto/vegetationsklippning
Muu järvikunnostus/annan restaureringsåtgärd i en sjö
Soraistus
Soraikon puhdistus
Puuaineksen lisääminen
Muu virtavesikunnostus/annan restaureringsåtgärd i rinnande vatten
Kunnostukseen liittyvä aineisto, material om restaurering
Liite 1, bilaga 1
Liite 2, bilaga 2
Liite 3, bilaga 3
Lisätiedot kunnostuksesta (kuka tehnyt, milloin?), tilläggsinformation om restaurering (vem? när?):

Minä olen, jag är:
Nimi, namn
Organisaatio, organisation
S-posti, e-post
Puhelinnumero, telefonnummer

Paljonko on viisi miinus kolme (numeroina)? *