Kunnostustyöt

Etusivu :: Kunnostustyöt :: Virtavesikunnostus

Virtavesien kunnostus

Virtavesien kunnostuksella pyritään yleensä parantamaan jokien ja purojen sopivuutta vaelluskalojen elinympäristöksi. Siuntionjoella on selvitetty virtavesien kunnostustarvetta vuosina 2004 ja 2005 (Uudenmaan ympäristökeskus, Toivonen 2004 ja 2005). Tämän pohjalta on arvioitu kunnostustoimien hyöty-panostus-suhdetta ja tunnistettu odotusarvoltaan parhaita kunnostuskohteita (alla oleva kartta).

 

Karttaselitteet:


Lähteet:

Vähä, J-P., A. Miettinen, K. Kyrö, J. Valjus (2017). Siuntionjoen meritaimen - elinpiirin laajennus. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Tutkimusraportti 626/2017. 58 s.

Toivonen, V. 2005. Siuntionjoen yläosan kunnostustarveselvitys. Uudenmaan ympäristökeskus. Monisteita 162. 100 s. 

Toivonen, V. 2004. Siuntionjoen alaosan kunnostustarveselvitys. Uudenmaan ympäristökeskus. Monisteita 162. 100 s.