Siuntionjoen kalasto

Siuntionjoen kalastusalueella esiintyy tiettävästi noin 30 kalalajia ja kaksi rapulajia. Järvien yleisimpiä lajeja ovat särki, lahna, pasuri, salakka, ahven -myös kuha on useissa järvissä runsaslukuinen. Lajisto on erittäin tyypillinen reheville järville. Siuntionjoki on yksi harvoista Suomen puolella Suomenlahteen laskevista joista, jossa vielä tavataan erittäin uhanalaista meritaimenta. Viime vuosikymmenien aikana tapahtuneesta taantumisesta huolimatta taimenkanta lisääntyy Siuntionjoessa kuitenkin luonnonvaraisesti.

 

Meritaimen on vaelluskala, joka viettää meressä suuren osan elämästään. Se lisääntyy joissa ja puroissa ja vaeltaa mereen kasvamaan. Siuntionjoessa on kymmeniä vaellusesteitä, jotka pysäyttävät tai haittaavat kalojen kulkua mereltä ylös Siuntionjoen latvavesiin. Alla olevaan karttaan on merkitty eri laatuiset vaellusesteet ja ne, jotka on jo kunnostettu. 

 

Lue lisää:

 

 

  • Pikkalan sulun toiminnasta, tarkoituksesta ja mahdollisista vaikutuksista on keskusteltu osana Siuntionjoki 2030- hankkeen valmistelua eri toimijoiden kanssa. Keskustelun pohjalta on tehty Pikkalan sulun kooste.   

 

 

Karttaselite

 

Hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä, LUVY, valottaa Siuntionjoen meritaimenen nykytilaa (Siuntio 14.4.2016) Esityksen diat (PDF)

 

Johtava kalatalousasiantuntija Markku Marttinen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertoo Siuntionjoen kalastuksen historiasta ja tulevaisuudesta (Siuntio 14.4.2016) Esityksen diat (PDF)

 

Henrik Rehbinder, Artalli Oy, puhuu Siuntionjoesta matkailuyrittäjän silmin (Siuntio 14.4.2016)