Tietoa Siuntionjoesta

Etusivu :: Tietoa Siuntionjoesta :: Siuntionjoen vedenlaatu

Siuntionjoen veden laatu

Siuntionjoen vesistön veden laatua seurataan säännöllisesti mm. Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailun puitteissa. Lisäksi veden laatua seuraavat kunnat sekä ELY-keskus ja pienvesien osalta myös paikalliset yhdistykset, kuten vesiensuojeluyhdistykset. Lisätietoa veden laadusta saadaan myös hankkeista sekä tutkimustyön yhteydessä.

 

Myös kansalaiset voivat tuoda kortensa kekoon vesistötiedon kartuttamiseksi. Järviwikissä voit jakaa mm. levähavaintoja ja kuvia omista vesistäsi sekä katsoa muiden havaintoja. Järviwikiä ylläpitää Suomen ympäristökeskus.

 

Siuntionjoki on ekologiselta tilaltaan tyydyttävä ja sen järvien tila vaihtelee huonosta hyvään. Ekologiseen tilaan vaikuttavat sekä fysikaalis-kemialliset tekijät että biologiset (kalat, levät, pohjaeläimet ja vesikasvillisuus). Alla oleva kartta kuvastaa ekologista tila-arviota, joka on tehty vuonna 2016. 

 luokitus 

LUVY:n vesistöasiantuntijat Aki Mettinen ja Anu Suonpää kertovat vesistön ja merialueen tilasta ja siihen vaikuttaneesta kuormituksesta (Siuntio 14.4.2016)

 

Esityksen diat, Aki Mettinen (PDF)

 

Esityksen diat, Anu Suonpää (PDF)