Restaurering

Hemsida :: Restaurering :: Vattenvårdsplanering

Sjundeå å hör till Kymmene älv-Finska vikens vattenvårdsområde, vars förvaltningsplan håller på att uppdateras. Den nuvarande planen gäller åren 2016-2021. I Nylands åtgärdsprogram har man identifiera 19 vattenvårdsåtgärder som ligger på Sjundeå å vattendragsområde. Största delen av åtgärderna gäller restaurering av små, eutrofierade sjöar, men även restaurering av å- och bäckhabitat samt en åtgärd för att underlätta vandring av fisk finns med.

 

Du kan påverka Vattenvårdsplanerna på många sätt, bekanta dig med miljöförvaltningens hemsidor "Påverka vattendragen".

 

Hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä, LUVY, valottaa Siuntionjoen meritaimenen nykytilaa (Siuntio 14.4.2016) Esityksen diat (PDF)

 

Johtava kalatalousasiantuntija Markku Marttinen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertoo Siuntionjoen kalastuksen historiasta ja tulevaisuudesta (Siuntio 14.4.2016) Esityksen diat (PDF)

 

Henrik Rehbinder, Artalli Oy, talar om Sjundeå å ur turistföretagarens synvinkel (Sjundeå 14.4.2016)